Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez niniejszą stronę internetową oraz w celach wskazanych poniżej jest Ficomirrors Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 30.

 

Kontakt z Administratorem:

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych poprzez:

 • Pocztę elektroniczną: f95.rodo@ficosa.com
 • Przy pomocy poczty tradycyjnej: ul. Koksownicza 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe klauzule informacyjne w zależności od rodzaju pozyskanych danych osobowych:

 

 1. INFOMRACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZOWANYCH UMÓW

 

Jeśli posiadają Państwo umowę zawartą z Ficomirrors Polska Sp. z o.o. będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji tej umowy oraz w celach powiązanych, jak np. prowadzenie księgowości, realizacji obowiązków prawnych lub w celu zabezpieczenia, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania stanowi konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), konieczność realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji celu przetwarzania – realizacji zawartej umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, w tym innym podmiotom z grupy FICOSA.
 2. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Ficomirrors Polska Sp. z o.o. wsparcie we właściwym zakresie.

 

Przysługuje Państwu prawo do informacji na temat przetwarzania, dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dane osobowe pozyskiwane w przypadku kontaktu z Administratorem przetwarzane będą zgodnie z celem nawiązania kontaktu, np. odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania współpracy czy przedstawienia oferty w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 

Okres przetwarzania danych związany jest z tematem korespondencji i może wynosić maksymalnie 6 lat (w celu ustalenia, dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń).

 

Dane mogą zostać przekazane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności.

 

Przysługuje Państwo prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

 

W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej prze Ficomirrors Polska Sp. z o.o. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podstawę prawną w przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi:

 • 6, ust. 1 lit. B RODO – podjęcie działań prowadzących do zawarcia umowy oraz realizacja tej umowy,
 • 6 ust. 1 lit. C RODO – realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (np. weryfikacja kwalifikacji na określone stanowiska, zapobieganie dyskryminacji),
 • 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą (zgoda dotyczy sytuacji podania szerszego zakresu danych, niż wymagany przez Ficomirrors Polska Sp. z o.o. w procesie rekrutacji oraz wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach).
 • Art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zachowaniu danych osobowych pozyskanych w czasie rekrutacji w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia wyrażonej zgody, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, informacji na ich temat, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku przekazania nam danych wykraczających poza zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (wymieniony w Kodeksie Pracy), poprzez swoje działanie wyrażona zostaje zgoda na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu realizacji celu, czyli skutecznego zatrudnienia pracownika i zakończenia procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach) i domyślnie nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku określonych stanowisk dane mogą być jednak przekazywane do innych podmiotów z grupy FICOSA, ze względu na globalny charakter funkcjonowania organizacji. W takim wypadku zostaną Państwo poinformowani o przekazaniu danych na odpowiednim etapie rekrutacji.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą one przetwarzane przez 1 rok licząc od zakończenia procesu rekrutacji. Dane przechowywane w tym celu nie będą wykorzystywane do innych celów, ani przekazywane innym podmiotom.

Możliwość komentowania została wyłączona.