Ficomirrors Polska Sp. z o.o. jako firma produkcyjna należąca do branży motoryzacyjnej posiada wdrożony system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Przyznane nam certyfikaty systemów, stanowią potwierdzenie skutecznego i ciągłego spełniania wymagań jakościowych dla producentów branży motoryzacyjnej (IATF 16949) wymagań środowiskowych (ISO 14001) oraz wymagań ograniczających ryzyka związane z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych (ISO 45001).

Ponadto w roku 2009 został wdrożony w zakładzie program jakościowy „3Q3”, który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Ficomirrors Polska na rynku dostawców automotive.  Opiera się on na trzech głównych platformach: produkcja, projekty oraz dostawcy, a także trzech głównych wskaźnikach: QCR (reklamacje klientów), Non quality costs, PPM.

W czerwcu 2010 Ficomirrors Polska otrzymało kolejne wyróżnienie certyfikat Q1 przynany przez Europejski Oddział Jakości i Zaopatrzenia Ford Europa. W branży motoryzacyjnej jest to cieszące się wyróżnienie potwierdzające, że zakład należy do ścisłej światowej czołówki w zakresie wysokiej jakości produktów, optymalnych kosztów, terminowości dostaw i innowacyjności, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska.

W zakładzie posiadamy także Green Belt’ów opracowywane i wdrażane są projekty Six Sigma, które pozwalają ciągle doskonalić nasze procesy.

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 45001

Certyfikat IATF 16949

Polityka zintegrowanego systemu OHSEQ

Możliwość komentowania została wyłączona.