W Polsce osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo jest tylko 15% dla porównania w Unii Europejskiej jest to 50%. Liczba osób z dysfunkcjami np. ruchowymi stale się zwiększa, powodując tym samym wzrost liczby osób z niepełnosprawnością.

Tak duża grupa osób z niepełnosprawnością powoduje, iż poszczególni pracodawcy i różne organizacje podejmują coraz więcej działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

NASZA FIRMA WDROŻYŁA NOWY PROJEKT MAJĄCY NA CELU ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Dzięki tej akcji chcemy uświadomić pracownikom, że niepełnosprawność to nie tylko wózek inwalidzki, niepełnosprawność to również wada wzroku, krzywy kręgosłup, czy nadciśnienie.

W takich przypadkach warto zastanowić się nad złożeniem wniosku w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do odpowiedniej instytucji.W Polsce tylko dwie instytucje orzekają o stopniu niepełnosprawności:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności

nagrodalodolamacze

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 07 września 2015 roku w Katowicach w Teatrze Wyspiańskiego odbyła się uroczysta Gala podsumowująca śląski regionalny etap Konkursu „Lodołamacze 2015”.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Laureatami konkursu są firmy i osoby, które wyróżniają się na tle konkurencji profesjonalną polityką personalną w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Działając w różnych obszarach biznesu dbają o rozwój i efektywność swoich firm, łącząc to jednocześnie z wysoką etyką biznesu i wrażliwością społeczną.

Kapituła Konkursu Regionu Śląskiego przyznała naszej Firmie I miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Jednocześnie informujemy, że nasza Firma będzie reprezentować Region Śląski w Ogólnokrajowym Konkursie Lodołamacze 2015 podczas X uroczystej gali sygnowanej przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser- Duda.

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 12 września 2011 roku w Katowicach w Hotelu QUBUS Prestige odbyła się uroczysta Gala podsumowująca śląski regionalny etap Konkursu „Lodołamacze 2011”.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Laureatami konkursu są firmy i osoby, które wyróżniają się na tle konkurencji profesjonalną polityką personalną w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych . Działając w różnych obszarach biznesu dbają o rozwój i efektywność swoich firm, łącząc to jednocześnie z wysoką etyką biznesu i wrażliwością społeczną.

Nasza Firma jako jedyna w kategorii Otwarty Rynek Pracy otrzymała wyróżnienie za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

wyroznienie_lodolamacze_3

Możliwość komentowania została wyłączona.