Długoterminowy sukces naszej firmy jest czymś więcej niż tylko rozwijaniem dobrych produktów. W Ficomirrors   Polska, rozumiemy, że sukces zależy od sposobu podejścia do naszej wizji i do Wartości, które nas wspierają.
Nasze Wartości stanowią charakter naszej firmy, naszego sposobu myślenia i działania. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko będziemy działać zgodnie z naszymi wartościami, realizacja naszej wizji będzie możliwa.

null

Ludzie w centrum zainteresowania

Ludzie zajmują centralne miejsce w naszej organizacji, gdzie rozwój, doskonalenie, wzajemny szacunek, różnorodność, przywiązanie oraz przyjazne „nieformalne” relacje stanowią fundament naszego istnienia i działalności.

null

Zorientowanie dla klienta

Pomagamy naszym klientom w osiąganiu przez nich sukcesów z pełnym zrozumieniem tego, iż jest to klucz do odniesienia powodzenia przez nas. Relacje z klientami budujemy na wzajemnym zaufaniu oraz rozumieniu i wyprzedzaniu ich potrzeb.

null

Praca zespołowa / Wspólna nauka

Przez wspólną pracę i naukę rozumiemy dzielenie się wiedzą, otwarty sposób komunikacji, uczenie się na błędach, współdziałanie oraz przekonanie, że sukces osobisty przekłada się na sukces wspólny.

null

Uczciwość i integralność

Jesteśmy uczciwi i odpowiedzialni we wszystkich swoich działaniach oraz zachowaniach. Przy podejmowaniu codziennych decyzji w pierwszej kolejności odwołujemy się do powszechnie obowiązujących zasad etycznych oraz obowiązujących nas wartości.

null

Zaangażownie i zapał do wykonywanej pracy

Wykazujemy entuzjazm w stosunku do realizowanych projektów, a nasze wartości determinują wszystkie podejmowanie przez nas działania. Współuczestniczymy w realizacji naszej wizji poprzez wytrwałość oraz satysfakcję czerpaną z pracy i dobrze wykonywanych obowiązków.

null

Przywództwo

Pokora i skromność, unikanie wyłącznego przypisywania sobie zasług oraz świadomość, że wszyscy pracownicy są jednakowo ważni, to istota sposobu zarządzania w FICOSA. Przewodzimy dając przykład i mając szacunek dla ludzi. Delegujemy, decentralizujemy i wierzymy w kompetencje naszych współpracowników. W styl kierowania ludźmi zawsze integrujemy nasze wartości.

null

Innowacja i kreatowyność

Wierzymy, że wszyscy nasi pracownicy są innowacyjni i kreatywni, a dzięki naszym metodom kierowania ludźmi ich pomysły mają gwarancje realizacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.