Zamawiający:

Ficomirrors Polska Sp. z o.o.

ul. Koksownicza 30

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Przedmiot zamówienia:

W związku z przyznanym dofinansowaniem projektu w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uprzejmie proszę o wycenę prac  badawczo rozwojowych w zakresie wykonania projektu linii montażowej samochodowych lusterek zewnętrznych. W skład projektu powinny wchodzić 2 linie prawa i lewa. Elementy składowe linii montażowych to: po 5 stanowisk montażowych dedykowanych dla lusterek lewych i prawych (w sumie 10) tworzących główne linie montażowe, oraz 3 wspólne stanowiska podmontażu. Prace badawczo rozwojowe w szczególności dotyczyć będą następujących elementów linii:

a) system śledzenia wyrobu gotowego

b) funkcja aktualizacji oprogramowania w module LIN-BUS na stanowisku kontroli końcowej

c) system pick-to-light

 

Dostawca powinien spełniać następujące wymagania:

-posiadanie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie maszyn i urządzeń produkcyjnych

-posiadanie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji prac badawczo – rozwojowych

-posiadanie wyposażenia technicznego, adekwatnego do przedmiotu zapytania ofertowego

-posiadanie know-how adekwatnego do przedmiotu zapytania ofertowego

 

Specyfikacja usług zostanie przedstawiona po wyborze oferty i będzie stanowić element umowy podpisanej z wybranym wykonawcą.

 

Okres świadczenia usług B+R w powyższym zakresie: II.2013 – IV.2013 

 

Kryteria oceny ofert (%):

– cena – 35 %

– ocena kosztorysu realizacji budowy linii montażowych – 25%

– doświadczenie w projektowaniu linii produkcyjnych dla branży motoryzacyjnej – 25 %

– zasoby do realizacji projektu (kadra,  laboratoria, oprogramowanie specjalistyczne) – 15 %

 

 Sposób przygotowania oferty:

Na piśmie z informacją o terminie ważności oferty oraz kontaktowym adresem e-mailowym.

Oferta musi co najmniej zawierać:

–  koszt świadczenia  usługi określonej w pkt 2 zapytania ofertowego

–  kosztorys realizacji budowy linii będących przedmiotem prac badawczo rozwojowych

–  opis zespołu badawczego

–  dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych projektów

–  inne dokumenty istotne dla oceny

 

Termin składania ofert:

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego, pocztą na adres Zamawiającego, faksem pod nr: (+48) 32 73 10 131 lub mailowo na adres: piotr.puszkin@ficosa.com do dnia 8 luty 2013 r. do godziny 10:00.

 

Powiadomienie o wyborze oferty nastąpi drogą mailową w dniu 22 luty 2013 r. do godziny 17:00.

 

Osoby kontaktowe:

Adam Chrostek- Technical Manager, adam.chrostek@ficosa.com,  +48327310123

Piotr Puszkin – Process Engineering Manager, piotr.puszkin@ficosa.com, +48327310107

Możliwość komentowania została wyłączona.