Budując wizje i misje naszej Firmy kadra zarządzająca wraz z udziałowcami od początku zakładała, że działania podejmowane przez Fcomirrors Polska muszą uwzględniać potrzeby naszych pracowników, klientów, środowiska, instytucji zewnętrznych, czy lokalnej społeczności. Wierzymy, że tylko zrównoważony rozwój jest w stanie zagwarantować sukces naszej firmie.

Jako pracodawca czujemy się odpowiedzialni za lokalną społeczność, dlatego w miarę naszych możliwośći nie pozostajemy obojętni wobec próśb otrzymanych od instytucji, indywidualnych osób i dzieci z naszego regionu, które są kierowane do naszej firmy. I chociaż nie zawsze możemy udzielić wsparcia wszytskim potrzebującym pod nasza stałą opieką znajdują się poniższe instytucje:

Hospicjum Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu; od maja 2010 roku łącząc troskę o środowisko naturalne cyklicznie oddajemy zepsute tonery do firmy, która utylizuje wadliwy sprzęt, a pieniądze uzyskane w ten sposób przekazujemy do hospicjum .   

 Polski Komitet Zwalczania Raka Odział w Będzinie oraz Hospicjum Onkologiczne Fundacji Pro Saute w Będzinie; od listopada 2010 roku przekazujemy środki finansowe na opiekę i leczenie osób w zaawansowanym okresie schorzeń nowotworowych. Dzięki temu realizujemy cel ochrony zdrowia;

Dom Dziecka w Sarnowie; od maja 2011 roku pracownicy Ficomirrors Polska wraz z dyrekcją, jako wolantariusze zaangażowali się aktywnie w opiekę nad dziećmi z domu dziecka. Dzięki cyklicznym akcjom społecznościowym przeprowadzonym wśród pracowników wychowankowie Domu Dziecka otrzymują wsparcie rzeczowe z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołaja;

 

Kontynuacją działań realizujących naszą strategię społecznej odpowiedzialności w biznesie było równeż udzielenie wsparcia:

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja;  w styczniu 2012 roku nasza firma wsparła remont budynku, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia, które niesiesie pomoc osobom uzależnionym;

Górnośląskiego Centrum Zdrowia im. Jana Pawła II w Katowicach; we wrześniu 2011 nasza firma wzięła udział w aukcji prac dzieci,  których dochód został przeznaczony na zakup respiratorów dla szpitala.

Możliwość komentowania jest wyłączona.