Nasza wizja:

Nasza siła bierze się z naszego zaangażowania. Dla nas sukces nie polega na wielkości, ale na elastyczności, szybkości, kreatywności oraz na zrozumieniu, iż bycie najlepszym oznacza wyjście naprzeciw potrzebom naszych pracowników, klientów, środowiska i udziałowców w równym stopniu

Nasza misja:

Nasze produkty, technologia, wyróżniające się usługi oraz szeroko uznawane wartości doprowadzą do tego, iż nasza Firma wybrana będzie przez naszych klientów ze względu na jakość współpracy.

Strategia Ficomirrors Polska:

Umacnianie naszej globalnej obecności poprzez bycie strategicznym partnerem dla klientów na całym świecie, osiągane na skutek nieustającego doskonalenia jakości produktów i terminowości dostaw, a uzyskiwane dzięki stałemu udoskonalaniu wyrobów gotowych i procesów produkcyjnych opartych głównie na metodologii lean i six sigma.

Nasze kierunki działania to: Jakość produktów i bezpieczeństwo pracy, Troska o środowisko naturalne, Rozwój gospodarczy i społeczny, który przejawia się poszanowaniem i inwestowaniem w pracowników i kontrahentów, Wsparcie gospodarki lokalnej i światowej w celu zbudowania wizerunku firmy przyjaznej, a jednocześnie solidnej i silnej biznesowo.

Możliwość komentowania została wyłączona.