AKTUALNE OFERTY PRACY

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

INŻYNIER JAKOŚCI

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

OPERATOR WÓZKA Z UPRAWNIENIAMI UDT

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

AUTOMATYK ZMIANOWY

TECHNIK-LIDER GRUPY (SEKCJA TWORZYW)

ELEKTROMECHANIK

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I EB

„Pracę w Ficosa polecam wszystkim, którzy są konsekwentni w działaniu, nastawieni na osiąganie efektów w pracy, chcą podejmować nowe wyzwania, a zmiany są dla nich nieodłącznym elementem działania nowoczesnej firmy”

Opinia pracownika

Oferujemy prace i staże w działach:

– BHP
– Finansów i Kontrolingu
– Technologii
– IT
– Jakości

– Ciągłego Doskonalenia (Lean Manufacturing)
– Logistyki
– Zakupów
– Zasobów Ludzkich

– Utrzymania Ruchu
– Warsztatu Form
– Magazynu
– Produkcji

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesów rekrutacyjnych prosimy pisać na adres:

ficomirrors.rekrutacja@ficosa.com
.

Dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w naszej firmie przedstawiamy proces rekrutacji.

Wierzymy, że poniższe informacje dotyczące poszczególnych etapów procesu rekrutacji w Ficomirrors Polska będą dla Państwa pomocne. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: ficomirrors.rekrutacja@ficosa.com  lub telefoniczny +48 32 73 10 223, +48 32 73 10 103

Proces rekrutacji w Ficomirrors Poska przebiega następująco:

ETAP I: APLIKACJE

Polega na przesłaniu aplikacji w postaci CV (list motywacyjny jest mile widziany) na adres e-mail: ficomirrors.rekrutacja@ficosa.com

Do aplikacji należy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ficomirrors Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Zgadzam się na przetwarzanie przez Ficomirrors Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ficomirrors.rekrutacja@ficosa.com.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Ficomirrors Polska Sp. z o.o., ul. Koksownicza 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

2) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

3) podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.);

4) w każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku;

6) kandydatowi przysługuje prawo:

1. dostępu do treści danych osobowych,
2. prawo sprostowania danych osobowych
3. w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

ETAP II: SELEKCJA WSTĘPNA

Przesłane aplikacje zostają dokładnie przeanalizowane przez specjalistę ds. rekrutacji. Na podstawie dostarczonych informacji następuje wstępna selekcja kandydatów.

Jeśli aplikacja zostaje pozytywnie zweryfikowana, pracownik działu HR skontaktuje się z wybranym Kandydatem w celu ustalenia daty spotkania.

ETAP III: SELEKCJA WŁAŚCIWA

Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie do siedziby firmy w Dąbrowie Górniczej. Na spotkaniu oprócz specjalisty ds. rekrutacji są obecni przedstawiciele działu/pionu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Podczas spotkania, każdy z kandydatów ma okazję uzyskania dodatkowych informacji o firmie, kulturze całej organizacji oraz stanowisku, na które aplikuje. Z drugiej strony przedstawiciele firmy uzyskają niezbędne informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań zaproszonych kandydatów. Zdarza się, że oprócz wywiadu są wykorzystywane:

  • testy wiedzy zawodowej,
  • testy osobowości,
  • próbki prac,
  • testy językowe.

ETAP IV: DECYZJA

Po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownik działu HR informuje Kandydatów, którzy przeszli do Etapu III o decyzji Pracodawcy.

Z wybranym kandydatem zostaje podpisany list intencyjny, który daje zarówno wybranej osobie, jak  i firmie poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że w niedalekiej przyszłości zostanie nawiązana współpraca.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Ficomirrors Polska zapewniamy, że stosowane przez nas kryteria selekcji są sprawiedliwe i obiektywne. Kandydaci, którzy spełniają kryteria zawarte  w ogłoszeniu, mają równe szanse.

Jednocześnie zapewniamy, że informacje przekazywane w naszych procesach rekrutacyjnych  pozostają tylko do naszej wiadomości.

Możliwość komentowania została wyłączona.