Głównym zadaniem działu BHP jest prowadzenie spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Pracownicy FMP przechodzą szereg szkoleń związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Spotkania są przeprowadzane co miesiąc, a ich tematyka związana jest z różnymi aspektami bezpieczeństwa. Szkolenia pozwalają budować świadomość wśród pracowników, o ważnych zasadach bezpiecznej pracy.

Wierzymy, że szereg szkoleń tematycznych przeprowadzanych w naszym zakładzie przyczynia się do niskiego stanu wypadkowości wśród pracowników.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA NOWO ZATRUDNIONEGO

Rozpoczynając karierę zawodową w zakładzie Ficomirrors Polska, pracownik przechodzi szkolenia wstępne i instruktaż stanowiskowy. Ten pakiet szkoleń z zakresu BHP umożliwia zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zasad panujących na terenie zakładu, metod bezpiecznego wykonywania prac oraz przepisów prawnych dotyczących przywilejów, jak i obowiązków pracowniczych.

Możliwość komentowania została wyłączona.