W zakładzie Ficomirrors Polska zwracamy szczególną uwagę na budowanie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie działań firmy związanych z jej aspektami środowiskowymi oraz SZŚ. Prowadzimy szereg działań mających na celu wykrycie, monitorowanie, a w końcowym etapie minimalizacje czynników szkodliwych dla środowiska.

Na terenie zakładu Ficomirrors Polska są przeprowadzane różnego rodzaju akcje informacyjne, których głównym celem jest dbałość o nasze środowisko. Dzięki temu budujemy świadomość ekologiczną pracowników i zachęcamy ich do aktywnego uczestniczenia w programach ochrony środowiska, gdyż jest to ważny aspekt działań naszej firmy.

Jako firma dbająca o środowisko naturalne wdrożlyliśmy zintegrowany system gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, który przyczynił się do osiągnięcia wysokiej jakości wyrobów.

Dzięki naszym działaniom osiągnęliśmy:

– minimalizację ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu produkcji;
– zwiększyliśmy udział odpadów poddawanych procesom odzysku i recyklingu;
– wprowadziliśmy system odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi;
– wyeliminowaliśmy procedery nieprawidłowego składowania, a co za tym idzie zagospodarowywania odpadów powstających w procesie produkcji;
– zapewniliśmy wiarygodny i obszerny monitoring pozwalający na zdiagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w zakładzie.

Możliwość komentowania została wyłączona.